Veiledning om frakt av maursyre i forseglet IBC-konteiner til oppdrettsanlegg

  • 01.07.2022
  • 13:51

Vi får ofte spørsmål om frakt av ensilert fisk/fiskeavskjær i bulk og frakt av maursyre i forseglet IBC-kontainer til oppdrettsanlegg på mindre lasteskip. Regelverket gjelder også for dobbelt sertifiserte fartøy som er sertifisert både som fiskefartøy og lasteskip. Sjøfartdirektoratet nå publisert mer informasjon og veiledning for reder og verft på våre nettsider. Her finner du informasjon om hva som må på plass før du kan ta disse lastene ombord.

 

Les hele saken på sdir.no