Samarbeid om hviletid for fiskere

Sjøfartsdirektoratet og fiskernes organisasjoner fortsetter samarbeidet om hvordan hviletidsbestemmelsene for fiskere skal håndheves og dokumenteres.

Fiskefartøy i grov sjø.

En del fiskere har reagert på reportasjer i media der hviletidsbestemmelser er omtalt som nye bestemmelser som vil endre hverdagen deres. Men hviletidsbestemmelser har eksistert for fiskere siden 2003.

- Bestemmelsene om hviletid ble utarbeidet sammen med fiskernes organisasjoner i 2002-2003, og har vært gjeldende siden den gang. Vi har imidlertid i liten grad hatt fokus på dette området. Grunnen til at vi nå ønsker mer bevissthet rundt reglene, er den nye ILO-konvensjonsen som trådte i kraft i november 2017, sier underdirektør Ynge Folven Bergesen i Sjøfartsdirektoratet.

Konvensjonen går under navnet ILO (International Labor Organization) 188, og har en lang forhistorie. Den ble vedtatt innført i 2007 etter mange års forarbeid. Det gikk imidlertid nesten 10 år før mange nok land hadde ratisfisert konvensjonen og den kunne tre i kraft. Den tar opp i seg hviletidsbestemmelsene som har eksistert i norsk lovgivning siden 2003.

- Fiskernes organisasjoner, blant annet Fiskarlaget og Fiskebåt, har vært høringspart og har deltatt i utarbeidelsen av både hviletidsbestemmelsene og ILO 188. Vi jobber nå videre med Fiskarlaget for å kartlegge hvilke grupper fiskere som får spesielle utfordringer med reglene, fortolkning av reglene og om det er rom for å gjøre tilpasninger til sesonger eller spesielle typer fiskeri, sier Folven Bergesen.

I følge bestemmelsene skal fiskere også kunne dokumentere hviletiden sin. Direktoratet og Fiskarlaget skal også se nærmere på hvordan dette gjøres enklest mulig for å redusere rapporteringsbyrden for fiskerne.