Navigatørsertifikat

 • 13.02.2015
 • 12:21

Her finner du mer informasjon om kompetansesertifikat og krav til utdanning for navigatører.

Kompetansesertifikat

 • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, som gir ubegrensede førerrettigheter på fiskefartøy i ubegrenset fartsområde
 • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (nytt), som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 3000, i ubegrenset fartsområde
 • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 500, i fartsområde Bankfiske II
 • Fiskeskippersertifikat klasse C, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med lengde under 15 meter i fartsområde Bankfiske 1

 mer info om søknad om søknad og kvalifikasjonskrav for personlige sertifikater på sdir sine sider

Huskeregler om fartstidbekreftelse ved søknad om fiskeskippersertifikat klasse C

En fartstidsbekreftelse ved søknad om fornyelse skal inneholde følgende informasjon:

 1. navn
 2. stilling. Må være fører eller navigatør
 3. fartstid, faktiske dager om bord og tidsperioden fartstiden ble opptjent
 4. navn, kallesignal og største lengde på fartøyet. Må være fiskefartøy med største lengde åtte meter, opptil 15 meter
 5. navn, tittel og signatur til personen som har skrevet bekreftelsen
 6. for å beregne fartstiden etter fartstidformelen må det også bekreftes normalarbeidstid om bord. Normalarbeidstid kan IKKE overstige 14 timer i døgnet.

 En fartstidsbekreftelse ved førstegangssøknad skal inneholde følgende informasjon:

 1. navn
 2. stilling. Må være med dekkstjeneste
 3. fartstid. Faktiske dager om bord og tidsperioden fartstiden ble opptjent
 4. navn, kallesignal og største lengde på fartøyet. Må være fiskefartøy med største lengde 10,67 meter eller mer.
 5. navn, tittel og signatur til personen som har skrevet bekreftelsen
 6. for å beregne fartstiden etter fartstidformelen må det også bekreftes normalarbeidstid om bord. Normalarbeidstid kan IKKE overstige 14 timer i døgnet.»