Spørreundersøkelse om stabilitet på fartøy under 8 meter

Etter flere forlis med mindre fiskefartøy (6-8 meter) sendte Sjøfartsdirektoratet i vinter ut et informasjonsbrev og en spørreundersøkelse om stabilitet og fribordsmessige forhold til eiere av slike fartøy. Nå er resultatene fra spørreundersøkelsen klare.

Les hele saken og se resultatene av undersøkelsen på sdir.no