Møte med fiskarlagene angående sikkerhetsstyring

  • 03.05.2016
  • 15:32

Sjøfartsdirektoratet møtte Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag for å snakke om det kommende regelverket om sikkerhetsstyringssystem.

Rune Magne Nilsen, Lasteskipsavdelingen, Sjøfartsdirektoratet;Torben Vik, Fiskefartøyavdelingen Sjøfartsdirektoratet; Kjell Olav Halland, Norges Kystfiskarlag; Joakim Martinsen, Norges Fiskarlag.

Sjøfartsdirektoratet møtte den 27. april 2016 Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag i lokalene til Norges Fiskarlag i Trondheim for å snakke om innholdet i det kommende regelverket om sikkerhetsstyringssystem, som blant annet skal gi utfyllende regler til sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy med en bruttotonnasje under 500.

Det har vært krav om sikkerhetsstyringssystem fra skipssikkerhetslovens ikrafttredelse i 2007, men det har vist seg at det er behov for utfyllende regler som gjør det enklere for rederiene å etablere og drifte et sikkerhetsstyringssystem om bord. På møtet ble de utfyllende bestemmelsene diskutert før forslaget skal ut på en alminnelig høring.

De utfyllende bestemmelsene vil bli generell og ha en relativt kortfattet form og det var enighet om at det vil være behov for ytterliggere beskrivelser gitt i veiledere, som eksemplifiserer og trekker frem god praksis til etterfølgelse på aktuelle områder, i et samarbeid med organisasjonene og næringen for øvrig.

Det er bred enighet om at sikkerhetssystemet bør være så enkelt og praktisk anvendelig som mulig, at det er viktig at de som er om bord føler eierskap til systemet, og at systemet må tilpasses driften på det enkelte fartøy. Sjøfartsdirektoratet er også godt i gang med dialogen med ulike aktører fra lasteskipsnæringen.

Etter planen vil forslaget bli sendt på høring før sommerferien, med fastsettelse på høsten og ikrafttredelse fra nyttår.