Godkjente foretak

  • 13.02.2015
  • 12:52

Det er godkjente foretak som har periodiske tilsyn med fiske- og fangstfartøy mellom 8 og 15 meter største lengde.

Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å utføre tilsyn på fiskefartøy under 15 meter. Det kan være verksteder, konsulentfirmaer eller andre som har fått en slik godkjennelse. Tilsynet utføres for å sikre at fartøyene blir bygget og utrustet i henhold til dagens krav. Selve kontrollen består av fysiske inspeksjoner om bord og gjennomgang av dokumentasjon. Når kontrollen er utført og alle forhold er funnet i orden utstedes det en fartøyinstruks for fartøyet.