Læring av hendelse - sovnet på vakt

Hver uke mottar Sjøfartsdirektoratet flere titalls rapporter om ulykker og nestenulykker til sjøs. Mange av disse hendelsene har fellestrekk, og for å videreføre erfaring og læring til næringen utarbeides det da "læring av hendelser" som blir publisert på Sjøfartsdirektoratet sine nettsider.

Se her for læring ifra hendelser der fører sovnet på vakt.