Nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter

  • 17.02.2015
  • 13:18

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter. Hva betyr dette for deg og ditt fartøy?

Den nye sjarkforskriften innebærer at alle fiskefartøy med største lengde 8 meter og derover må gjennomføre en førstegangskontroll hos et av Sjøfartsdirektoratets godkjente foretak. Kontrollen skal sikre at fartøyene tilfredsstiller sikkerhetskrav både når det gjelder konstruksjon og utstyr, og vil skje i henhold til fastsatte sjekklister utviklet av Sjøfartsdirektoratet. Etter fullført kontroll vil det utstedes en fartøyinstruks for det enkelte fartøy.

For mer informasjon om hvilke spesifikke krav som vil gjelde for ulike fartøy, avhengig av byggeår, fartøylengde og fartsområde, og når disse kravene vil tre i kraft, se denne brosjyren