Byggebekreftelsen for fiskefartøy 6-8 meter finnes nå i skjemaportalen.

Sjøfartsdirektoratet har fjernet byggebekreftelsen fra forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde (dagens vedlegg 3) og i stedet gjort denne tilgjengelig på Sjøfartsdirektoratets skjemaportal, der Sjøfartsdirektoratets øvrige skjema kan lastes ned.

Skjemaet heter «KS-1255b byggebekreftelse for fiskefartøy 6-8 meter» og kan lastes ned her: https://www.sdir.no/globalassets/skjemaer/ks-1255b-byggebekreftelse-for-fiskefartoy-6-8-meter.pdf

Dette vil gjøre det mulig å gi byggebekreftelsen en oppdatert grafisk profil uten at forskriften må endres. Løsningen vil også gi større fleksibilitet med tanke på tilgjengelighet og digitalisering av våre tjenester.

Endringene medfører ikke materielle endringer mht. tekniske krav til konstruksjon og utstyr eller til den som skal utstede selve byggebekreftelsen.

Fartøyets eier er ansvarlig for at hovedprodusent/bygger, herunder bygger av halvfabrikat/selvbygger, samt importør/egenimportør utferdiger byggebekreftelse på skjema utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet.

Du kan lese mer om byggebekreftelse her: https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/fartoystyper/fiskefartoy/fiskefartoy-under-8-meter2/byggebekreftelse/