Søk om bemanningssertifikat

I forbindelse med gjennomføringen av den internasjonale konvensjonen om arbeids og levevilkår på fiskefartøy (ILO 188), er det fastsatt krav til bemanningssertifikat på alle fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer.

I praksis innebærer dette følgende

Eksisterende fiskefartøy skal søke om bemanningssertifikat ved første sertifikatfornyelse og senest innen 1. januar 2020.

Søknad

Følgende skjema sendes inn på e-post til post@sdir.no

  • KS 0308 søknad om sikkerhetsbemanning
  • KS 0308-1 Sjekkliste – Kontrollskjema for søknad om bemanning
  • KS 0308-2 Erklæring ubemannet maskinrom (UMS) for skip under 300 Brutto tonn (eventuelt)

Vi gjør oppmerksom på at Altinn løsningen kan ikke kan benyttes når det søkes om sikkerhetsbemanning for fiskefartøy.

Sikkerhetssbemanning

Krav til sikkerhetsbemanning er beskrevet i bemanningsforskriften §8

  • Det er rederiet som skal foreslå den sikkerhetsbemanning som er nødvendig for å ivareta skipets og de ombordværendes sikkerhet, samt hindre forurensing av det marine miljø.

 

  • I §8 er det en del punkter som sikkerhetsbemanningen skal baseres på. Disse punktene vil en se igjen i søknadsskjemaet KS 0308 og KS 0308-1

 

  • Den sikkerhetsbemanningen som foreslåes skal dekke alle aktuelle operasjoner, oppgaver og funksjoner for sikker operasjon av skipet for å kunne seile skipet fra A til B.
  • Bemanning som kreves til fiskerioperasjoner til havs er ikke ansett som en del av sikkerhetsbemanningen, men faller inn under tilleggsbemanning under §12 i bemanningsforskriften.