Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

  • 20.03.2020
  • 12:13

Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy. Sjøfartsdirektoratet har derfor utarbeidd informasjon til godkjente føretak og reiarar om sertifisering av fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 15 meter.

Informasjon om sertifisering ligg ute på våre nettsider sdir.no.