Mannskapsliste på fiskefartøy

  • 19.04.2018
  • 13:34

- husk at kopi av mannskapslisten skal oppbevares i land!

Alle fiskefartøy uansett størrelse skal ha en mannskapsliste som viser hvem som til enhver tid har sitt arbeid om bord på fiskefartøyet. Mannskapslisten skal oppdateres senest i forbindelse med at fartøyet går fra havn, og rederiet skal oppbevare en kopi av mannskapslisten i land (det siste er et nytt krav etter ILO 188 artikkel 15). For de som ikke har rederiorganisasjon i land, kan mannskapslisten oppbevares hos familiemedlemmer eller andre som reder utpeker til dette formålet.

Bakgrunnen for dette kravet er at det skal være tilgjengelig informasjon i land om identiteten til dem som er om bord, for eksempel i forbindelse med havari.

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en mal for mannskapsliste, men det er frivillig om en ønsker å bruke dette eller eget skjema. Mannskapslisten kan være i elektronisk format.

Malene finner du i Sjøfartsdirektoratets skjemaportal:

KS-0983 Mannskapsliste 

KS-0983 Crew list