Regelverk

Konstruksjon og drift av norske fiskefartøy reguleres av forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.


Lenkene under sender det til Sjøfartsdirektoratets nettsider, der du finner informasjon om aktuelt regelverk.

Nye regler for fartøy under 15 meter

Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter største lengde. Det nye regelverket er i stor grad en videreføring av eksisterende regelverk, men medfører også enkelte nye krav.

Mer info om den nye forskriften

Rundskriv

Her finner du en oversikt over rundskriv utsendt av Sjøfartsdirektoratet.

Les mer på Sjøfartsdirektoratets nettsider

Høringer

Her finner du en oversikt over Sjøfartsdirektoratets forslag til endringer i regelverket.

Les mer på Sjøfartsdirektoratets nettsider