Presentasjoner fra Sikker fisker 2014

  • 01.01.2015
  • 08:59

Presentasjoner fra konferansen Sikker fisker 2014 som ble avholdt i Svolvær i oktober 2014.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen: Åpning

Yngve F. Bergesen, underdirektør Fiskefartøysavdelingen, Sjøfartsdirektoratet: Sjarkforskrifta

Hilde Stange, Risikostyring og HMS, Sjøfartsdirektoratet: FiskRisk (NB: PowerPoint-presentasjon)

Kjell Ingebrigtsen, leder, Norges Fiskarlag: Sikker Fisker - fokus i Norges Fiskarlag

Ronny Edvardsen, styrmann, MS Bernt Oskar: Sikkerhetsstyringssystem om bord

Flemming N. Christensen: Fiskerienes Arbeidsmiljøråd (DK)

Jarle Gimmestad, Gimmestad AS: Om opplæring og holdninger

Bjørn Ivar Aarseth, NAWSARH prosjekt: Om de nye redningshelikoptrene

Lars Inge Særsten, Risikostyring og HMS, Sjøfartsdirektoratet: Hvem skal varsles ved uhell

Wilhelm Carlsen, Telenor Maritim Radio: Når ulykken er ute

Asgrimur L Asgrimsson, Icelandic Coast Guard: Vessel monitoring system (VMS) used simultaneously for SAR (Search and Rescue) and fisheries management

Bjørn Anton Stensen, Opus Lofoton: Sikkerhetsopplæring for fiskere - i et perspektiv

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen: Hva kan Sjøfartsdirektoratet bidra med?

Karstein Skogheim, Kontroll og inspeksjon, Sjøfartsdirektoratet: Hva er sikkerhetsstatus i fiskeflåten?

Randi Marie Holtungen, Nærings- og fiskeridepartementet: Sikkerhetsopplæring

Ingunn Marie Holmen, SINTEF: Fiskernes arbeidsmiljø og helse i fokus

Arild Lie, Fiskefartøysavdelingen, Sjøfartsdirektoratet: Hva betyr nytt regelverk for meg

Håvard Holm, PhD Marin teknikk: Stabilitetsberegninger - Hvordan bruke disse

Jack-Arild Andersen, Utdanning, sertifisering og bemanning, Sjøfartsdirektoratet: Kompetansekrav for mannskap på mindre fartøy i fremtiden