Dette nettstedet benytter cookies.

Yrkesfisker logoYrkesfisker

Sikkerhetsstyring på mindre fartøy blir fokusområde for 2018

  • 03.01.2018
  • 06:51

I 2018 skal Sjøfartsdirektoratets inspektører ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring på mindre fartøy, og da spesielt på operasjonelle forhold. Manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon er ofte relatert til skipsulykker.

Vi ønsker at alle rederiene skal lykkes i arbeidet

– For å holde oppe trykket på trygg og sikker drift har vi valgt å ha sikkerhetsstyring med særlig vekt på de minste fartøyene som fokusområde neste år. Våre undersøkelser viser at ulykker ofte skyldes manglende sikkerhetsstyring i rederiene. Det er derfor viktig å minne rederiene om at de har et selvstendig ansvar for å drive systematisk med tiltak for å hindre at ulykker skjer, sier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Mindre fartøy særlig utsatt

Sjøfartsdirektoratets statistikker viser at de minste fartøyene (under 24 meter) har størst andel forlis og omkomne ved ulykker. I ulykkesrapportene går det igjen at manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og risikovurdering er bakenforliggende årsak til ulykker.

I 2018 vil det særlig bli sett på sikkerhetsstyring knyttet til operasjonell sikkerhet, altså operasjoner om bord som vurderes som spesielt risikoutsatte. Det kan være operasjoner der en beveger seg ut mot fartøyets begrensninger, som for eksempel taueoperasjoner, ankerhåndtering, lasting og lossing med kran, eller fiske med trål.

Sikkerhetsstyring handler om å opprette system for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, slik at man lettere kan kontrollere risikoen. 1. januar i år trådte en ny forskrift for sikkerhetsstyring på mindre fartøy i kraft, slik at også fartøy som ikke formelt er omfattet av kravene i International Safety Management Code (ISM-koden), skal ha et styringssystem for helse, miljø og sikkerhet.

God veiledning

– Vi ønsker at alle rederiene skal lykkes i arbeidet med å få slike system på plass, og at de etterlever disse. Derfor har vi utarbeidet veiledningsmateriell med gode eksempler på hvordan dette kan gjøres. Sjøfartsdirektoratet tilbyr også rådgivning, støtte og risikovurderingsverktøy til de som ønsker det, sier Akselsen.

Fokusområdet er presentert i Sjøfartsdirektoratets årlige rapport "Fokus på risiko", som ble lansert på Sjøsikkerhetskonferansen 27. september. I rapporten finner en blant annet gode råd til hvordan man lykkes med etableringen av et sikkerhetsstyringssystem, inspektørenes sjekkliste for fokusområdet samt Sjøfartsdirektoratets analyse av risikobildet for 2017.

Last ned rapporten "Fokus på risiko 2018" pdf

Last ned sjekklisten for 2018 pdf

Les mer om krav til sikkerhetsstyring.