ILO konvensjonen trer i kraft

  • 25.04.2017
  • 11:55

Konvensjonen om arbeidsvilkår i fiskerisektoren ble vedtatt på ILOs arbeidskonferanse i 2007 men det nye regelverket trer først i kraft 16. november 2017.

Formålet med denne konvensjon er å sørge for at fiskere har anstendige arbeidsforhold på fiskefartøyer med tanke på minstekrav til arbeid om bord, tjenestevilkår, innredning og kost, vern om sikkerhet og helse på arbeidsplassen, helsetjeneste og trygdedekning. De fleste av bestemmelsene i ILO 188 er allerede ivaretatt i norsk regelverk, slik at konvensjonen vil få mindre betydning for norske fiskere enn den har mange andre steder i verden. Det nye regelverket vil likevel få betydning innen enkelte felt.

Se vår brosjyre for mer informasjon om hvilke krav som følger av dette.