Godt besøk på LofotFishing

  • 23.04.2015
  • 11:20

Godt besøk, målrettede henvendelser fra publikum og gode tilbakemeldinger var fasit etter årets LofotFishing.

I år var messeområdet og antall utstillere det største i arrangementets historie. Besøket var også veldig godt i år, spesielt lørdag, hvor de besøkende stod som «sild i tønne» i utstillingsarealene.

Generelt var publikum veldig målrettet i sine henvendelser og informasjonssøken til direktoratets medarbeidere på stand.

Det var mange som hadde spørsmål rundt personlige sertifikater, og Sjøfartsdirektoratets Jack-Arild Andersen var behjelpelig med å gi svar til blant andre Joakim Eriksen (t.h over). Han er førsteårs maskiniststudent ved Tromsø Maritime Høgskole, og hadde spørsmål om gjennomføring av kadett-tid og sertifikat.

 

Tema som opptok de som henvendte seg til Sjøfartsdirektoratets stand var videre sikkerhetsopplæring for fiskere, hvor en kan få tatt kurs, pris på slike kurs og refusjonsordningen. Redningsutstyr og krav i den forbindelse og krav til el-anlegg og installasjonsbevis.

Noen lurte på hvordan en kunne bli godkjent foretak, og noen hva de godkjente foretakene foretar av kontroll, og hvordan en selv kan sjekke eget fartøy.

Mange hadde spørsmål om risikovurdering og ISM, og risikoprogrammet FiskRisk ble demonstrert for de som var interessert i hvordan dette hjelpeverktøyet fungerer.

Seminar om sikkerhetskultur

Lørdag under messa arrangerte Sjøfartsdirektoratet et seminar om  kvalitet- og sikkerhetskultur  med Odd Sevland fra HMS Motivator som foredragsholder. Formålet var å formidle budskapet om hvor viktig holdninger og sikkerhetsatferd er for å oppnå god sikkerhetsstyring (ISM) i praksis.  Odd Sevland (under) formidlet sine egne dyrekjøpte erfaringer med å være en del av en dårlig sikkerhetskultur på arbeidsplassen. For hans del endte det med en alvorlig ulykke som nær kostet ham livet.Odd Sevland