Diaglogmøte mellom godkjente foretak og Sjøfartsdirektoratet

 • 24.10.2019
 • 10:18

Det årlige dialogmøtet er en viktig arena for å utveksle erfaringer og informasjon som skal sikre likebehandling av våre kunder og gjøre kontrollordningen enda bedre.

DIALOGMØTE: Alle godkjente foretak møtte da Sjøfartsdirektoratet arrangerte det årlige dialogmøtet med godkjente foretak.

FOTO: Ivar Ingvaldsen, Sjøfartsdirektoratet

Dialogmøtet ble avholdt på Gardermoen med fagfolk fra Sjøfartsdirektoratets fiskefartøy- og lasteskipsavdeling.

Tema var status for digitale verktøy, jobben godkjente foretak gjør på vegne av Sjøfartsdirektoratet, da spesielt med fokus på rolle, habilitet og likebehandling. Rutiner ved hendelser og ulykker ble også gjennomgått, sertifisering av EL-anlegg (DSB), stabilitet for mindre fartøy, miljø som fokusområde, sertifisering av eldre fartøy og sertifisering av løfteutstyr for å nevne noe.

Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) bidro også med informasjon om deres kontrollregime for elektriske anlegg og hvordan en går frem for å søke om å bli godkjent elektroforetak.

De godkjente foretakene fikk anledning til å få klarhet i faglige spørsmål og praktiske problemstillinger de møter i sin arbeidshverdag. Gjennom gruppearbeid og dialog fikk Sjøfartsdirektoratet mange nyttige innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet.    

Alle nye fiske- og lastefartøy (8-15 meter) skal ha en gyldig fartøyinstruks om bord for å operere lovlig. Fartøyinstruksen blir utstedt av godkjente foretak på bakgrunn av en kontroll av fartøydokumentasjon og inspeksjoner om bord. Instruksen må også fornyes regelmessig.

Selv om Sjøfartsdirektoratet administrerer regelverket er det godkjente foretak som utfører kontrollen og som utsteder selve fartøyinstruksen.

– Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å føre kontroll med denne fartøygruppen, sier Ivar Ingvaldsen, senioringeniør i fiskefartøyavdelingen.

Tilstede på møtet var:

 • DNV GL
 • Bureau Veritas
 • Global Ocean Service AS
 • Kolos Inspection
 • Karmøy Skipsconsult AS
 • Synfaring
 • Polarny Maritime D&E AS
 • Vest Fartøykontroll AS
 • Langset Maritime AS
 • Technimar AS
 • Marin AS
 • Polarkonsult AS
 • NSK Ship Design AS
 • Cramaco AS