Min side tilgjengelig for sjøfolk

  • 11.12.2017
  • 16:04

Fra 11. desember kan norske fiskere med maritime sertifikater logge på Min side og se status for sine sertfikatsøknader og andre data.

Når sjøfolk og fiskere med maritime sertifikater logger seg på løsningen, vil de kunne se status for sine sertifikater, nyere kvalifikasjoner, elektronisk innrapportert fartstid og helseerklæringer. Sjøfolk vil også kunne søke nye sertifikater og betale gebyr for disse via Min side.

Min side vil også kunne varsle om sertifikater som utløper når det gjenstår seks måneder av gyldighetsperioden. Dersom du ikke har reservert deg mot digital kommunikasjon i det statlige Kontakt- og reservasjonsregisteret, vil du kunne motta varsling både på e-post og SMS.

- Dette er en funksjonalitet som både rederier og sjøfolk har etterspurt. Sjøfolk som har bidratt med testing av løsningen under utviklingsperioden har vært spesielt begeistret for denne muligheten, sier prosjektleder for Min side, Steinar Haugberg.

Selvbetjeningsløsninger hos offentlige etater blir mer og mer vanlige. Både selvangivelsen på Altinn og ulike nettbanker er eksempler på tjenester de fleste har et forhold til. En selvbetjeningsløsning er et system hvor kunden selv logger seg på, og kan administrere sitt kundeforhold og utføre oppgaver hos etaten. Hvilke oppgaver som kan administreres og utføres, vil øke i tråd med utviklingen av Sjøfartsdirektoratets IT-systemer og digitalisering av sine tjenester.

Gå til Min side på Sjøfartsdirektoratets nettsider