Regler for sikkerhetsstyringssystem for alle fiskefartøy med bruttotonnasje under 500

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.

Havarikommisjonen (SHT) har i flere sikkerhetstilrådninger pekt på behovet for mer detaljerte krav til sikkerhetsstyringssystem. Den nye forskriften med veiledning dekker langt på vei tilrådningene. Sjøfartsdirektoratetet har i forkant av høringen av forskriften over lengre tid hatt en bred dialog med organisasjonene i næringen angående innholdet i de nye kravene.

Forskriften gjelder blant annet alle fiskefartøy, som i dag ikke har krav om et sikkerhetsstyringssystem etter ISM- normen.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 og det forventes at rederiene har etablert og tatt i bruk eget sikkerhetsstyringssystem innen 1. juli 2017.

 

Se her for veiledning om sikkerhetsstyringsstem for fartøy under 500 BT

Du kan lese mer om de nye kravene i vårt rundskriv RSR 17-2016.