Tilsyn av fartøy over 15 meter

  • 13.02.2015
  • 12:51

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn av fiskefartøy over 15 m for å sikre at fartøy blir bygget, driftet og utrustet i henhold til regelverket.

I etterkant av tilsynet utsteder Sjøfartsdirektoratet et fartssertifikat som har en gyldighetsperiode på 5 år. Sertifikatet er en bekreftelse på at Sjøfartsdirektoratet har foretatt en kontroll av fartøyets sikkerhetsnivå og gir fartøyet tillatelse til å seile innen et gitt fartsområde på bakgrunn av denne kontrollen.

Les mer om tilsyn av fartøy over 15 meter på Sjøfartsdirektoratets nettside