Fartøystabilitet

  • 13.02.2015
  • 12:54

Stabiliteten til et fartøy beskriver fartøyets evne til å rette seg opp igjen etter en krenging. Dårlig stabilitet kan i verste fall medføre kantring og forlis.

Noe av fartøystabiliteten er innebygget i fartøyets konstruksjon, men stabiliteten er til enhver tid påvirket av variable faktorer som lastmengde og bunkersmengde om bord, dekkslast, overising, bruk av rulledempingstanker m.m.

Sjøfartsdirektoratet krever at fartøy har godkjente stabilitetsberegninger om bord for en rekke forskjellige lastekondisjoner som representerer det enkelte fiskefartøyets driftsyklus.

Risikovurderingsverktøy

Risikovurderingsverktøyet er et gratis hjelpeverktøy utviklet av Sjøfartsdirektoratet for at du skal kunne avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

 

Les mer om risikoverktøyet her