Sikkerhetsopplæring for fiskere

  • 23.06.2016
  • 14:00

Krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere som driver ervervsmessig fiske, samt krav til repetisjon av opplæringen

For fiskere er kravene til sikkerhetsopplæring hjemlet i forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere, og ikke i STCW konvensjonen.

For fiskere, som driver ervervsmessig fiske, er det krav til minst 40 timers grunnleggende sikkerhetsopplæring. Dette følger av forskriftens § 3.

Krav til oppdatering/repetisjon:

Innen åtte år, men ikke før fem år er gått, skal fiskeren ha gjennomgått et repetisjonskurs på minst 20 timer. Dette følger av forskriftens § 4. Det vil si at fiskere kun kan gjennomføre det repetisjonskurset som er spesifikt utarbeidet for fiskere.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å presisere følgende:

Det nye grunnleggende sikkerhetskurset for fiskere på 50 timer er likeverdig med grunnleggende sikkerhetskurset for sjøfolk i henhold til STCW konvensjonens tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4, på 50 timer. Begge kurs gjennomført etter 01.07.2013. For fiskere vil det, uavhengig av hvilket grunnleggende sikkerhetskurs som ligger til grunn for opplæringen, være samme krav til oppdatering/repetisjon som tidligere: Repetisjonskurs for fiskere på minst 20 timer (§ 4).

Videregående sikkerhetskurs

For de som skal utdanne seg videre og ønsker å ta videregående sikkerhetskurs, vil både det grunnleggende sikkerhetskurset for fiskere og sikkerhetskurset for sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen (begge på 50 timer og gjennomført etter 01.07.2013) være godkjent som forkunnskap for å gjennomføre det videregående sikkerhetskurset.

Skoler og kurssenter som tilbyr godkjent sikkerhetsopplæring for fiskere:

Finn rapporten her 

1)      Velg utdanningstype fra nedtrekksmenyen: Select a value
2)      Velg: View report for å se hvem som tilbyr godkjent utdanning/kurs
3)      Velg fra nedtrekksmenyen om du vil ha liste over godkjente kursleverandører av:

  • Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW-F Kap. III regel I eller
  • Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere STCW-F regel I

Ta kontakt med det senteret du ønsker og få nærmere informasjon om opplæringsplan og kurspriser. 

Skolene/kurssentrene godkjennes av Sjøfartsdirektoratet. For skoler/kurssenter som ønsker informasjon om hvordan en blir godkjent, så finner en informasjon om dette på denne siden.