Rømningsveier på produksjonsdekk på fiske- og fangstfartøy

  • 15.02.2016
  • 11:16

Nytt rundskriv gjelder ved bygging og endringer på produksjonsdekk.

Rundskriv RSV-2 2016