Sommerfisket 2021 starter 12. mai

Sjøfartdirektoratet har bestemt at perioden for utvidet fartsområde i Bankfiske II kan starte 12. mai i år. Dette gjelder fartøy 8-10,67 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret.

 

Bakgrunnen for dette er en anmodning fra Norges Fiskarlag.

Perioden for utvidet fartsområde starter etter § 47 i forskrift om fiske og fangstfartøy under 15 meter, normalt 15. mai. I år vil perioden starte 3 dager før dvs. 12. mai 2021.

Sjøfartsdirektoratet minner om at det er skipsførers plikt til å ta nødvendig hensyn til bølger, vær og vind, herunder fare for overising.