Ny stabilitetsplakat for fiskefartøy under 15 meter

Det er utarbeidet ny stabilitetsplakat for fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde.

Stabilitetsplakaten er et resymé av stabilitetsberegningene og skal slås opp i styrehuset. Den skal gi en oversikt over de lastetilstander som er beregnet, og opplyse om maksimale vekter som tillates i lastetilstandene.Lastetilstandene som er satt opp skal samlet sett gi et bilde av hele driftssyklusen fra fartøyet forlater havn til det ankommer havn igjen. Plakaten skal representere de ugunstigste tilstandene fartøyet kan opereres i slik at fartøyet alltid kan driftes trygt innenfor de begrensningene som er satt i stabilitetsplakaten.

Stabilitetsplakaten utarbeides av Godkjent foretak i forbindelse med tilsyn av fiskefartøy fra 8 til 15 meter, og følger fartøyet inntil eventuell ny plakat utarbeides.

Last ned stabilitetsplakaten