Avklaringer om fartsområde fjordfiske og fartøyinstruks

  • 06.11.2018
  • 09:20

I forbindelse med kontroll av fiskebåter er det en del krav som relateres til fartsområder. Vi får en del spørsmål om grensene for det minste fartsområdet, som er fjordfiske, og om det senere er mulig å øke fartsområdet ut over fjordfiske. I denne artikkelen har vi forsøkt å gi svar på disse spørsmålene.

Fartsområde fjordfiske

Fjordfiske er det minste fartsområdet vi har for fiskebåter. Det er som navnet tyder på beregnet på de minste båtene som normalt bare er beregnet for bruk i beskyttede områder. I dette fartsområdet er det veldig begrenset hvor langt ut en båt kan gå og området er ikke sammenhengende langs hele kysten. Det betyr at med fjordfiske kan det være vanskelig å seile over større avstander for å drive fiske med utgangspunkt i andre steder enn «hjemmehavn», f.eks. å seile fra Trøndelag til Lofoten for å delta på Lofotfiske.

Alle fartsområder er definert i forskrift 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder.

Fjordfiske er i forskriftens § 21 definert slik:

Fiske og fangst i farvann på den norske kyst hvor åpne havstrekninger ikke er over 5 nautiske mil (jf. vedlegg III), eller åpent farvann inntil 3 nautiske mil fra havn eller annet beskyttet farvann.

Området som dekker første delen av definisjonen, åpne havstrekninger ikke er over 5 nautiske mil, er avgrenset av de punktene som er spesifisert i vedlegg 3 til forskriften. Dette er også sammenfallende med fartsområde 3 som er et fartsområde som brukes for laste- og passasjerskip. Det er viktig å merke seg at i tillegg dekker fjordfiske åpent farvann inntil 3 nautiske mil fra havn eller annet beskyttet farvann.

Det betyr at hvis du på tur til og fra fiskefeltet, og på feltet, alltid er nærmere enn tre nautiske mil fra et område som kan fungere som havn, er du i fartsområde fjordfiske uavhengig av grensene som det vises til i vedlegg 3. Hvilke områder som kan fungere som havn må den enkelte skipper vurdere, ut fra båtens størrelse, værforhold, lokalkunnskap m.v.

Ved kontroller fra Sjøfartsdirektoratet eller Kystvakten må den enkelte skipper kunne vise til hvilke område(r) som er utgangspunkt for tremilsgrensen hvis du har operert utenfor punktene i vedlegg 3. Du må kunne sannsynliggjøre at det for din båt er realistisk å bruke de valgte utgangspunktene som havn for å kunne søke ly.

Mer informasjon om fartsområder kan du finne på Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Hva hvis jeg velger fjordfiske og senere skal ha fartøyinstruks for større fartsområde?

Avhengig av båtens størrelse og byggeår er krav til bl.a. stabilitet og utstyr litt lempeligere i fjordfiske enn i større fartsområder. Det kan derfor være ønskelig å velge fjordfiske for en del båteiere for å komme lettere i mål med sertifisering. Det er ikke noe til hinder for at en båteier velger en slik løsning, så lenge båten ikke brukes utenfor fjordfiske før fartøyinstruks for et større fartsområde er på plass. Når utstyr og ev. dokumentasjon som kreves for det økte fartsområdet er på plass tar du kontakt med godkjent foretak for utvidelse av fartsområde. 

Kan jeg fiske i fjordfiske uten fartøyinstruks?

Så snart du har gyldig fartøyinstruks kan du fiske i det området instruksen tillater. Fiskefartøy med største lengde fra 8 til 15 meter kan ikke benyttes i fiske uten fartøyinstruks.