Gyldighetsperiode for sikkerhetssertifikat for radio

Alle fiskefartøy under 15 meter bygget etter 1. januar 2014 og fiskefartøy under 15 meter bygget før den tid som skal ha fartøyinstruks for BF 1 eller 2 skal ha Sikkerhetssertifikat for radiotelefoni for fiske- og fangstfartøy (radiosikkerhetssertifikat).


 

Radiosikkerhetssertifikatet er gyldig i 5 år i fartsområde Bankfiske I og mindre, og i 2,5 år i Bankfiske II, jf. § 66 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404.

 

Gyldigheten gjelder alle radiosikkerhetssertifikat uavhengig av om fartøyet har radioutstyr etter forskrift 22. november 2013 nr. 1404 eller forskrift 22. desember 1993 nr. 1242 om radioanlegg og radiotjeneste i fiske- og fangstfartøy.

 

Et radiosikkerhetssertifikatsom er utstedt med kortere gyldighet på bakgrunn av forskrift 22. desember 1993 nr. 1242, vil vi likevel anse som gyldig så lang tid fra utstedelsesdato som § 66 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 angir.

 

Radioinspeksjon og utstedelse av Sikkerhetssertifikat for radiotelefon på fiske- og fangstfartøy utføres av radioinspeksjonsforetak som Sjøfartsdirektoratet har avtale med.