Ulykkesstatistikk for fiskefartøy

  • 09.02.2015
  • 12:59

Sjøfartsdirektoratet registrer skipsulykker (kantring, grunnstøting etc) og personulykker på norske fiskefartøy og på utenlandske fiskefartøy i norsk farvann.

Med personulykke menes hendelse som medfører skade på person om bord på fartøyet, men som ikke medfører skade på selve fartøyet.
Her finner du siste oppdaterte ulykkesstatistikk for fiskefartøy, sist pr. 

09.05.2020

Statistikken som er vedlagt som pdf er inndelt i følgende hovedgrupper:

  • Skipsulykker og personulykker på fiskefartøy siste 5 år
  • Skadde og omkomne
  • Tap av fartøy og materielle skader

Det er i gjennomsnitt 15 dagers forsinkelse fra en skipsulykke inntreffer til den blir registrert i databasen. For personulykker er gjennomsnittet 24 dager.