Opplæring og sikkerhet for ungdomsfiskere

  • 29.06.2022
  • 15:14

Ny veiledning om krav til sikkerhet for ungdomsfiskere (ungdomsfiskeordningen) er nå publisert på Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Sjøfartsdirektoratet ønsker med denne veiledningen å klargjøre hvilke krav til opplæring og sikkerhet som gjelder for fiskere som er omfattet av ungdomsfiskeordningen.

Ungdomsfiskeordningen er etablert av regjeringen og gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien. Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket. Ordningen innebærer både at ungdom kan fiske fra eget fartøy, og at flere ungdommer fisker fra samme fartøy når dette skjer i regi av en kommune.

Se mer bakgrunnsinformasjon om ungdomsfiskeordningen her:

Sjøfartsdirektoratets vurdering er at arbeidet som utføres av ungdomsfiskere er sammenlignbart med fritidsfiske og ikke omfattes av direktoratets regelverk om arbeid om bord på skip. I den forbindelse vises det til at ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensingene som fritidsfisket.

Direktoratet anbefaler likevel at relevante krav til opplæring og sikkerhet på skip følges for å ivareta ungdomsfiskerne, og i veiledningen  gis det en oversikt over dette regelverket.

Veiledningen på Sjøfartsdirektoratets sider finner du her