Kontroll av fartøy under 15 meter

  • 13.02.2015
  • 12:51

Fiskefartøy mellom 8 og 15 meter største lengde er underlagt en kontrollordning der det stilles krav til gyldig fartøyinstruks om bord. Fartøyinstruksene blir utstedt av godkjente foretak på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Alle fiskefartøy fra 6 til 8 meter som ikke tidligere har vært registrert i merkeregisteret til Fiskeridirektoratet, og som skal benyttes til yrkesfiske, skal leveres med byggebekreftelse.