Nedising av fartøy i Skagerak

I løpet av kuldeperioden som vi nylig har vært igjennom, har Sjøfartsdirektoratets inspektører fått en del bekymringsmeldinger om nedisede fartøy i Skagerak.

Det er ikke så ofte vi opplever forhold med mye nedising i dette området, og regelverket tar heller ikke høyde for nedising ved sertifisering av fartøy som kun opererer her.

Vi ønsker derfor å advare skipsførere og redere om at effekten av nedising kan medføre høy risiko for fartøyets stabilitet, og i verste fall kan nedising føre til kantring av fartøyet.

Det kan være lurt å sjekke ut fartøyets godkjente stabilitetsberegninger:

  • Om operasjon i områder med fare for overising er tillatt.
  • Hvis operasjon er tillatt, om dette fører til strengere operasjonelle begrensninger mht. tillatt dekkslast, ballastering, bruk av rulledempingstank mm.

For fartøy som opererer i områder nord for ca. 62 grader nord (omtrent på høyde med Ålesund) skal det være tatt hensyn til overising i fartøyets stabilitetsberegninger. For fartøy som opererer sør for dette området er det ikke påkrevd at nedising skal være tatt hensyn til i stabilitetsberegningene. Vi ber derfor skipsførere og redere som opererer fartøy i de sørligere områdene om å være spesielt oppmerksomme på dette. Dersom det er usikkerhet til hvilke begrensninger som gjelder for et bestemt fartøy, kan Sjøfartsdirektoratets fiskefartøyavdeling være behjelpelige med å finne ut av dette.

Kontakt fiskefartøyavdelingen i Sjøfartsdirektoratet

Les mer om arbeidmiljø ved ekstreme temperaturer

Les mer om stabilitet i stabilitetsguiden