Sjøfartsdirektoratet med kundeundersøkelse

  • 19.01.2016
  • 11:16

Sjøfartsdirektoratet inviterer fra i dag den maritime næringen til å gi sine tilbakemeldinger på direktoratet gjennom vår store kundeundersøkelse.

Annethvert år inviterer Sjøfartsdirektoratet den maritime næringen til å svare på en kundeundersøkelse. Den gir viktige tilbakemeldinger på hvordan næringen ser på de tjenestene direktoratet tilbyr.

- Sjøfartsdirektoratets overordnede mål fra 1.1.2016 er «Den foretrukne maritime administrasjon». I en konkurranseutsatt, internasjonal bransje ønsker Sjøfartsdirektoratet å være en foretrukket samarbeidspartner for den maritime næringen. For å kunne nå dette målet og stadig utvikle og forbedre våre tjenester, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra våre kunder, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Direktoratet ber blant annet om konkrete vurderinger av servicenivå, digitale tjenester, kommunikasjonskanaler og saksbehandling. Undersøkelsen tar i gjennomsnitt mellom 5 og 10 minutter å besvare.

Delta i Sjøfartsdirektoratets kundeundersøkelse 2016