Eiere av større fiskefartøy - ikke glem ISM-revisjonen etter 2 år

  • 11.03.2019
  • 09:03

I løpet av 2016 og 2017 fikk flere hundre større fiskefartøy utstedt ISM-sertifikat for første gang. Etter to års varighet skal Sjøfartsdirektoratet foreta en såkalt mellomliggende revisjon av rederiets og fartøyets sikkerhetsstyringssystem. Nå står mange for tur.

Les mer