Krav til nødpeilesender om bord på fiskebåter under 15 meter

I det siste har Sjøfartsdirektoratet fått en del henvendelser som tyder på at mange er usikre på kravene til hvilke båter som skal ha nødpeilesender om bord

Alle dekkede fiskebåter og åpne fiskebåter med styrehus som opererer i fartsområde kystfiske eller større skal være utstyrt med nødpeilesender, uavhengig av byggeår.

Det skal i utgangspunktet være en fri-flyt nødpeilesender, montert slik at den vil kunne flyte fritt opp til overflaten dersom båten skulle synke. Den skal også monteres slik at den kan hentes og aktiveres manuelt. På fartøy der det vil være farlig å hente «friflyten» for manuell aktivering kan den erstattes med en manuell nødpeilesender. En manuell nødpeilesender skal plasseres lett tilgjengelig, slik at den lett kan bli aktivert og tatt med i en redningsflåte.

 

 Selv om fartøy som kun operer i fjordfiske ikke er pålagt å ha nødpeilesender vil vi oppfordre alle fartøyeiere til å ha nødpeilesender om bord. Vi vil også oppfordre eiere av fartøy som kan ha manuell nødpeilesender om bord til å vurdere anskaffelse av «friflyt» i tillegg. Dette er en rimelig måte å sikre at omverden blir alarmert omgående dersom det verst tenkelige skulle skje.