Omfattende sikkerhetsprojekt

Det er enighet om å få til et omfattende tverretatlig prosjekt for økt sikkerhet i fiskeflåten. Prosjektet er dermed ute av startgropen allerede, sier Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget var nylig vertskap for et bredt sammensatt møte der initiativet ble drøftet. Utgangspunktet og ambisjonen for prosjektet er et arbeid som har pågått gjennom Landsmøtet og Landsstyret til Fiskarlaget.

-Nå er en rekke etater invitert til å delta i en felles satsing, og responsen i det første møtet var svært positiv, sier Joakim Martinsen.

Ambisjonen for prosjektet er at det skal bygge opp rundt fiskerne som en stolt yrkesgruppe, rundt holdninger som fremmer siker utøvelse av fisket og skape en konstruktiv debatt om sikkerhet i fiskeflåten.

Partene i prosjektet

  • Sjøfartsdirektoratet
  • Redningsselskapet
  • Gjensidige Forsikring med Sjøtrygdelagene
  • Sintef Fiskeri- og havbruk
  • Havarikommisjonen
  • Norges Fiskarlag

 

Deltagerne i prosjektet er enig at et slikt holdningsskapende prosjekt skal gjennomføres for å bidra til økt sikkerhet i flåten og at partenes erfaringer og kompetanse skal legges til grunn for arbeidet og utformingen av en slik felles satsing.

Det er avtalt et nytt møte 27. september i Haugesund, i forkant av sjøsikkerhetskonferansen som holdes 28. og 29. september.

-Vi vil komme med mer informasjon etter hvert som vi får på plass elementene i prosjektet, avslutter Joakim Martinsen.