Læring av hendelse - brannutvikling i batterirom

  • 29.06.2022
  • 12:44

Hver uke mottar Sjøfartsdirektoratet flere titalls rapporter om ulykker og nestenulykker til sjøs. Mange av disse hendelsene har fellestrekk, og for å videreføre erfaring og læring til næringen utarbeides det da "læring av hendelser" som blir publisert på Sjøfartsdirektoratet sine nettsider.

Se her for læring av hendelse der det ble brannutvikling i batterirom på et fartøy der det var gass og røyk i batterirommet. 

Brent Modul.png

Foto: Roger Karlsen