Granskning og rapporter

  • 09.02.2015
  • 11:58

Rapporter fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Sjøfartsavdelingen ved Statens Havarikommisjon for Transport ble operative fra 1. juli 2008. Undersøkelse av sjøulykker har som formål å kartlegge forhold av betydning for å forebygge nye ulykker og alvorlige hendelser, og for å bedre sjøsikkerheten generelt. Undersøkelsene skal ikke ha som formål å fordele strafferettslig skyld og ansvar.

På SHT sine nettsider kan du laste ned granskningsrapporter som angår fiskefartøy.

Granskningsrapporter fiskefartøy på SHT sine nettsider.

Risikovurdering

Det er krav til å avdekke farer om bord på fiskebåten og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr.

Les mer