Sikkert fartøy

Nedenfor finner du informasjon om sikker konstruksjon og drift av norske fiske- og fangstfartøy.


I regelverket skiller vi mellom fartøy over og under 15 meter.

Kontroll av fartøy under 15 meter


Fiskefartøy under 15 meter kontrolleres av såkalte godkjente foretak for å sikre at fartøyene blir bygget og utrustet i henhold til dagens krav. Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell tillatelse til å utføre tilsyn på fiskefartøy på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Les mer

Tilsyn av fartøy over 15 meter


Fiskefartøy over 15 meter kontrolleres av Sjøfartsdirektoratet for å sikre at fartøyet blir bygget og utrustet i henhold til gjeldende krav.

Les mer

Illustrasjonsbilde stabilitet

Stabilitet


Lær mer om stabilitet

 

ISM for fiskefartøy


Norske fiske- og fangstfartøy med bruttotonnasje på 500 og derover skal ha ISM sertifisering (sertifisert sikkerhetsstyringssystem).

 

Les mer om dette kravet på sdir.no

Risikovurdering

Det er krav til å avdekke farer om bord på fiskebåten og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr.

Les mer

Gyldighetsperiode for radiosikkerhetssertifikat

Gjelder fiskefartøy under 15 meter bygget før 1. januar 2014 som skal ha fartøyinstruks for fartsområde Bankfiske I eller II.

Les mer

Her er godkjente foretak

Liste og kart