Fiskefartøy av fabrikatet Rana

Gjelder fiskefartøy av fabrikatet «Rana» mellom 6 og 8 meter som har byggebekreftelse

Etter medieoppslag om Rana Plast sine fritidsbåter den senere tid har vi fått henvendelser fra eiere av fiskefartøy bygget av samme produsent. Dersom det foreligger en byggebekreftelse utstedt av båtbygger eller andre kompetente aktører er utgangspunktet at det skal forutsettes at fartøy oppfyller kravene som yrkesfiskefartøy.

 

For yrkesfiskefartøy mindre enn 6 meter stilles det ikke krav om byggebekreftelse.

 

Etter skipssikkerhetsloven § 6 er det reders ansvar å påse at regelverkets krav er oppfylt. Dersom reder selv er i tvil om fartøyet tilfredsstiller kravene i regelverket er det mulig å søke ekstern hjelp hos båtbyggere, skipskonsulenter eller andre med skipsteknisk kompetanse for å få verifisert at fartøyet tilfredsstiller regelverkets krav.