Om krav til stabilitetsberegninger for eldre fiske- og fangstfartøy med største lengde 8 til 10,67 meter

Vi får fra tid til annen spørsmål om hvordan eldre fartøy skal behandles med tanke på stabilitetsberegninger. Det har vært på det rene at det vil bli innført krav til utarbeidelse av stabilitetsberegninger også for fartøy som i henhold til gamle forskrifter ikke skulle ha stabilitetsberegninger. Dette har vært belyst, diskutert og forhandlet om gjennom to høringsrunder

Dette har vært belyst, diskutert og forhandlet om gjennom to høringsrunder

Krav til stabilitetsberegninger

Det skal utføres stabilitetsberegninger for alle fiske- og fangstfartøy med største lengde fra 8 til 15 meter når de skal inn i kontrollordningen. Dette gjelder uansett hvilket fartsområde og byggeår fartøyet har, bortsett fra for fartøy mellom 8 og 10,67 meter som er bygget før 1992 og som skal sertifiseres for fartsområde fjordfiske[1].

Stabilitetsberegningene skal være utført i henhold til kapittel 4, § 26 i forskrift 22. november 2014 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde.

§ 26 om stabilitetsberegninger er bygget opp på den måten at eldre forskrifter kan legges til grunn avhengig av fartøyets byggeår. Metoder for stabilitetsberegninger beskrevet i de aktuelle forskriftene skal benyttes, uavhengig av virkeområdet for de aktuelle forskriftene. Det vil si uavhengig av fartøyets størrelse (største lengde og tonnasje).

Dette innebærer at:

  • Dersom forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover legges til grunn (fartøy bygget i før 1. januar 2015) skal stabilitetsberegninger utarbeides i henhold til kapittel 3 i forskriften.
  • Dersom forskrift 15. oktober 1991 nr. 712 om bygging av fartøy med største lengde på 15 meter og derover legges til grunn (fartøy bygget i før 1. januar 2015) skal stabilitetsberegninger utarbeides i henhold til § 11 i forskriften.
  • Dersom forskrift 7. januar 1983 nr. 12 om bygging av fiske- og fangstfartøyer legges til grunn (fartøy bygget i før 1. januar 1992) skal stabilitetsberegninger utarbeides i henhold til § 7.
  • Dersom forskrift 2. oktober 1968 nr. 8943 om bygging av fiske- og fangstfartøy legges til grunn (fartøy bygget i før 1. mars 1983) skal stabilitetsberegninger utarbeides i henhold til § 6.

 

For informasjon om når fartøyet skal inn i kontrollordningen vises det til § 105 i forskrift 22. november 2014 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde.

Stabilitetsberegninger for fartøy med største lengde 6 til 8 meter er ikke gjenstand for godkjenning.[1] Fartøy mellom 8 og 9 meter behøver ikke ha godkjente stabilitetsberegninger før 1. januar 2022, og fartøy mellom 9 og 10,67 meter behøver ikke ha godjente stabilitetsberegninger før 1. januar 2021. Denne utsettelsen gjelder ikke for fartøy som fisker med not og som tar om bord fangsten, ref. § 105, fjerde ledd