Sikkerhetstiltak ved lossing/levering av råstoff til fiskemel-/fiskeoljefabrikk

  • 01.07.2019
  • 13:38

Sjøfartsdirektoratet har fått melding om ulykker og nestenulykker i forbindelse med lossing av fangst fra fiskefartøy til fiskemel-/fiskeoljebedrifter i land.

Les mer