Nød og redning

  • 09.02.2015
  • 14:14

Alle redningsmidler og annet redningsutstyr skal holdes i god stand og være klar til øyeblikkelig bruk før fartøyet forlater havn og under reisen. Redningsmidlene skal kunne settes på vannet sikkert og hurtig selv under ugunstige krengning/trimforhold

Hvis fartøyet ditt synker og du må forlate fartøyet, er det avgjørende at din redningsflåte er riktig montert. Konsekvensene av feilmontering kan være dramatiske; at flåten følger med det synkende fartøyet. En redningsflåte skal være montert med en hydrostatisk utløser slik at den selv skal kunne løse seg ut, flyte til overflaten og blåse seg opp om fartøyet synker. Se hvordan en hydrostatisk utløser skal være montert (pdf).

Risikovurderingsverktøy

Risikovurderingsverktøyet er et gratis hjelpeverktøy utviklet av Sjøfartsdirektoratet for at du skal kunne avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

 

Les mer om risikoverktøyet her