Sjekklister for sikrere arbeidsplasser for fiskere

Sjøfartsdirektoratets fokuserer i 2015 på "Sikker arbeidsplass om bord". Nå publiserer direktoratet sjekklister som hvert fiskefartøy selv kan bruke til å sjekke sikkerheten.

Sjøfartsdirektoratet har i sin rapport "Fokus på risiko 2015" valgt "Sikker arbeidsplass om bord" som sitt fokusområde for 2015. Årsaken er de mange arbeidsulykkene som kan relateres til risikofylt arbeid som involverer blant annet roterende redskap, setting og haling av bruk og fall over bord. Fiskere er spesielt utsatt for slike ulykker. Mindre fartøy, ofte kun bemannet av en fisker, øker også risikoen siden hjelpen kan være langt unna når ulykken inntreffer.

Direktoratet ønsker å ha fiskerinæringen med på forebyggende tiltak, som økt bruk av risikovurderinger i forbindelse med potensielt farlige arbeidsoppgaver og en generelt større bevissthet omkring sikkerhet om bord. Derfor publiserer Sjøfartsdirektoratet de sjekklistene som våre inspektører kommer til å bruke ved uanmeldte tilsyn på norske fiskefartøy i 2015.

- Jeg håper at alle i næringen vil bruke disse sjekklistene aktivt, slik at våre inspektører ikke finner noe negativt når de går om bord på tilsyn, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Han deltok på konferansen Sikker fisker i Svolvær i november 2014, og lovet der at sjekklisten for fiskefartøy skal gjøres tilgjengelig for alle

Sjekklisten er tilgjengelig her:

Det er også utarbeidet sjekklister for disse fartøystypene: