News archive


Framtidas fiskebåt er grønn

 • 31.08.2020
 • 12:13

Sjøfartsdirektoratet hjelper deg på veien mot et mer miljøvennlig fartøy.


Ugyldig fartøyinstruks etter skade

 • 20.04.2020
 • 14:16

Ikke alle eiere av fiskefartøy og lastefartøy under 15 meter er klar over at fartøyinstruksen blir ugyldig dersom fartøyet forliser eller får betydelig skade.


Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

 • 20.03.2020
 • 12:13

Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy. Sjøfartsdirektoratet har derfor utarbeidd informasjon til godkjente føretak og reiarar om sertifisering av fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 15 meter.


Årsgebyrer for fiskefartøy under 15 meter

 • 05.03.2020
 • 08:35

Sjøfartsdirektoratet har i det siste fått inn mange spørsmål fra fiskere som eier fiskerfartøy under 15 meter som har fått krav om årsgebyr for første gang. Årsgebyret som blir sendt ut i posten er merket med ''Årsgebyr NOR'' og vi ønsker å informerer nærmere om hva dette gebyret gjelder.


Fiskefartøy av fabrikatet Rana

 • 03.03.2020
 • 08:34

Gjelder fiskefartøy av fabrikatet «Rana» mellom 6 og 8 meter som har byggebekreftelse


Diaglogmøte mellom godkjente foretak og Sjøfartsdirektoratet

 • 24.10.2019
 • 10:18

Det årlige dialogmøtet er en viktig arena for å utveksle erfaringer og informasjon som skal sikre likebehandling av våre kunder og gjøre kontrollordningen enda bedre.


Utvidet fartsområde

 • 16.08.2019
 • 15:30

Perioden med utvidet fartsområde forlenges til 1. november. Gjelder fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret.


Sikkerhetstiltak ved losseperasjoner

 • 01.07.2019
 • 13:38

Sjøfartsdirektoratet har fått melding om ulykker og nestenulykker i forbindelse med lossing av fangst fra fiskefartøy til fiskemel-/fiskeoljebedrifter i land.


Til rederiene: søk om bemanningssertifikat

 • 06.06.2019
 • 08:58

I forbindelse med gjennomføringen av den internasjonale konvensjonen om arbeids og levevilkår på fiskefartøy (ILO 188), er det fastsatt krav til bemanningssertifikat på alle fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer.


Krav til fartøyinstruks fra 1. januar 2020

 • 05.06.2019
 • 14:32

Fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter, bygget etter 1. januar 1970 som skal operere i fartsområde fjordfiske, skal inn i kontrollordningen og kontrolleres av godkjente foretak før 1. januar 2020.


Husk ISM revisjon etter 2 år!

 • 11.03.2019
 • 09:03

I løpet av 2016 og 2017 fikk flere hundre større fiskefartøy utstedt ISM-sertifikat for første gang. Etter to års varighet skal Sjøfartsdirektoratet foreta en såkalt mellomliggende revisjon av rederiets og fartøyets sikkerhetsstyringssystem. Nå står mange for tur.


Vinnere av Regatta fisherman er trukket

 • 15.02.2019
 • 10:49

I forkant av kampanjen Sjekk sjarken, annonserte Sjøfartsdirektoratet at tre vinnere ville bli trukket ut blant de som fikk besøk om bord. De heldige vinnerne er: Roy Værø, med fartøyet Øyvær, Tore Hæstad, med fartøyet Randi II og Knut Oddbjørn Frantzen, med fartøyet Drivar. Vi gratulerer!


Sjekk sjarken kampanjen er i gang!

 • 04.01.2019
 • 08:54

I et ufyselig regnvær dro Sjøfartsdirektoratets inspektør Raymond Johnsen ut på fiskefartøy i Harstad i går i forbindelse med sikkerhetskampanjen «Sjekk sjarken», som startet nå i januar. Blant de som fikk besøk var sjarkene «DRIVAR» fra Ibestad med eier Oddbjørn Frantzen og «TOMMY» av Harstad med eier Ole Halvorsen.


Sjekk sjarken!

 • 03.01.2019
 • 16:11

Det er i den minste flåten vi har flest dødsulykker. De fleste av ulykkene skjer i forbindelse med forlis, fall til sjø eller slag-/klemulykker ved håndtering av fiskeredskap. Ofte er det enkle grep som kunne ha vært gjort for å avverge ulykken, eller som kunne ført til at ulykken fikk et annet utfall.


Lengdereduksjon fartøy over under 8 meter

 • 19.12.2018
 • 13:11

Den siste tida har Sjøfartsdirektoratet fått fleire spørsmål om kva regelverk som gjeld for fiskefartøy 6-8 meter største lengde, spesielt for fartøy som blir avkorta for å komme under 8 meter. Vi vil her forsøke å avklare nokre av dei viktigaste spørsmåla.


Beregning av last for eldre fartøy med største lengde 8 til 10,67 meter

 • 11.12.2018
 • 09:43

Sjøfartsdirektoratet har fått innspill om å vurdere stabilitetskrav til eldre fiskebåter 8-10,67 meter som ikke tidligere har vært underlagt stabilitetskrav. Dette gjelder om last kan beregnes på en mer hensiktsmessig måte enn å beregne volumetrisk tyngdepunkt av lasterom.


Bruk av kran på fiskefartøy under 15 meter

 • 06.11.2018
 • 12:49

Det er kjent at en del fiskefartøy i den minste gruppen benytter kran- eller bomarrangement under fiske. Dette gjelder blant annet krabbeteiner og trålsekker som løftes om bord. Ved bruk av kran eller bom blir fartøyet påført vekt og krengemoment som utgjør en stor del av fartøyets totale kapasitet med hensyn til oppdrift og stabilitet og Sjøfartsdirektoratet ser at det er behov for å lage noen felles retningslinjer for godkjente foretak.


Avklaringer om fartsområde fjordfiske og fartøyinstruks

 • 06.11.2018
 • 09:20

I forbindelse med kontroll av fiskebåter er det en del krav som relateres til fartsområder. Vi får en del spørsmål om grensene for det minste fartsområdet, som er fjordfiske, og om det senere er mulig å øke fartsområdet ut over fjordfiske. I denne artikkelen har vi forsøkt å gi svar på disse spørsmålene.


Krav til stabilitetsberegninger for eldre fiskefartøy under 10,67 meter

 • 20.09.2018
 • 12:59

Vi får fra tid til annen spørsmål om hvordan eldre fartøy skal behandles med tanke på stabilitetsberegninger. Det har vært på det rene at det vil bli innført krav til utarbeidelse av stabilitetsberegninger også for fartøy som i henhold til gamle forskrifter ikke skulle ha stabilitetsberegninger. Dette har vært belyst, diskutert og forhandlet om gjennom to høringsrunder


Rekk du ikkje å få fartøyinstruks før 1. januar 2019?

 • 20.09.2018
 • 09:10

Om du ikkje rekk å få fartøyinstruks før 1. januar 2019 kan du ikkje fiska etter denne datoen. Du kan liggja til kai utan at du gjer noko ulovleg fram til båten vert sertifisert.


Sjekk sjarken din!

 • 19.09.2018
 • 09:55

Driver du som sjarkfisker? Da må du sørge for at du har sikret både deg og båten din før du drar ut på fiske, slik at familien din kan få deg trygt hjem etter endt arbeidsøkt. Vi har laget en huskeliste med sjekkpunkter som det lønner seg å gå igjennom for sikkerhetens skyld!


Mange fiskefartøy må sertifiseres før nyttår

 • 15.08.2018
 • 09:40

Innen 1. januar 2019 må et betydelig antall fiskefartøy med største lengde fra 8 til 10,67 meter sertifiseres for å kunne drive fiske etter denne datoen.


krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy

 • 29.06.2018
 • 09:09

Som følge av ILO 188 blir det nå krav til bemanningssertifikat på fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer.


Kompetansekrav til kranførere på norske fartøy

 • 25.06.2018
 • 09:24

Sjøfartsdirektoratet har den siste tiden mottatt flere henvendelser om kompetansekrav for kranførere på fartøy. Vi ønsker med dette å tydeliggjøre kravene.


Mannskapsliste på fiskefartøy

 • 19.04.2018
 • 13:34

- husk at kopi av mannskapslisten skal oppbevares i land!


Nedising av fartøy i Skagerak

 • 07.03.2018
 • 15:11

I løpet av kuldeperioden som vi nylig har vært igjennom, har Sjøfartsdirektoratets inspektører fått en del bekymringsmeldinger om nedisede fartøy i Skagerak.


Krav til nødpeilesender om bord på fiskebåter under 15 meter

 • 23.02.2018
 • 12:25

I det siste har Sjøfartsdirektoratet fått en del henvendelser som tyder på at mange er usikre på kravene til hvilke båter som skal ha nødpeilesender om bord


Offentlige etater

 • 08.02.2018
 • 15:06

Norske fiskere har mange forskjellige etater å forholde seg til. Her er en kort oversikt over etatenes oppgaver og roller:


Samarbeid om hviletid for fiskere

 • 25.01.2018
 • 11:50

Sjøfartsdirektoratet og fiskernes organisasjoner fortsetter samarbeidet om hvordan hviletidsbestemmelsene for fiskere skal håndheves og dokumenteres.


Møte med fiskeriorganisasjoner om nytt regelverk

 • 10.01.2018
 • 08:34

Måndag denne veka inviterte Sjøfartsdirektoratet representantar frå fiskerinæringa til eit møte der ILO 188 var tema


Nytt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy

 • 08.01.2018
 • 08:40

I forbindelse med gjennomføringen av den internasjonale konvensjonen ILO 188 i norsk rett, er det fastsatt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer.


Nye sertifikater for fiskeskippere

 • 05.01.2018
 • 14:54

Etter høringer i 2017, ble det fastsatt endringer for fiskeskippersertifikater som trådte i kraft 1.1.2018.


Fokusområde 2018

 • 03.01.2018
 • 06:51

I 2018 skal Sjøfartsdirektoratets inspektører ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring på mindre fartøy, og da spesielt på operasjonelle forhold. Manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon er ofte relatert til skipsulykker.


Min side tilgjengelig for sjøfolk

 • 11.12.2017
 • 16:04

Fra 11. desember kan norske fiskere med maritime sertifikater logge på Min side og se status for sine sertfikatsøknader og andre data.


Arbeids og levevilkår for fiskere

 • 16.11.2017
 • 09:11

ILO-konvensjon nr. 188 om arbeids- og levevilkår for fiskere ble gjennomført i Norge 16.november 2017. Konvensjonen skal sikre arbeids- og levevilkårene for alle fiskere som har sitt arbeid om bord i fiskefartøy.


Perioden med utvidet fartsområde forlenges til 20. oktober

 • 02.10.2017
 • 00:00

Gjelder fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret.


Ballastvannkonvensjonens betydning for fiskefartøy

 • 29.06.2017
 • 13:45

Ballastvannkonvensjonen trer i kraft 8. september 2017, hva vil dette bety for norske fiskefartøy?


ILO konvensjonen trer i kraft

 • 25.04.2017
 • 11:55

Konvensjonen om arbeidsvilkår i fiskerisektoren ble vedtatt på ILOs arbeidskonferanse i 2007 men det nye regelverket trer først i kraft 16. november 2017.


Regler for sikkerhetsstyringssystem

 • 22.12.2016
 • 15:04

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.


Nytt rundskriv om stabilitet på fiskefartøy med RSW-lastetanker

 • 09.12.2016
 • 13:05

Rundskrivet gjelder for fartøy over 15 meter bygget etter 1. januar 2010 som oppbevarer, eller skal oppbevare fangst i lasterom som er RSW-lastetanker.


Fiskarar må be om hjelp tidligare

 • 01.11.2016
 • 14:10

– Ring heller ein gong for ofte eller ein gong for lite, er oppmodinga frå Hovedredningssentralen Sør-Norge til yrkesfiskarar.


Nordisk samarbeid om sikkerhet i fiskeflåten

 • 01.11.2016
 • 14:10

SINTEF har i samarbeid med forskere fra Danmark, Finland, Island og Færøyene sett på ulykkesbildet i fiskeflåten, samt hva som har blitt gjort for å redusere antall ulykker i de forskjellige landene.


utsatt frist for operasjon 100 meter utenfor grunnlinjen

 • 27.09.2016
 • 14:17

Gjelder fiskefartøy fra 8 til 15 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret, og fartøy som har begrensninger i fartsområdet pga krav til overisingsberegninger.


Omfattende sikkerhetsprojekt

 • 01.09.2016
 • 08:06

Det er enighet om å få til et omfattende tverretatlig prosjekt for økt sikkerhet i fiskeflåten. Prosjektet er dermed ute av startgropen allerede, sier Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.


Polarkoden for fiskefartøy

 • 09.08.2016
 • 14:59

Nytt regelverk for operasjon i polare farvann innebærer endringer i SOLAS og MARPOL. Selve Polarkoden har en sikkerhetsdel (tilknyttet SOLAS) og en miljødel (tilknyttet MARPOL).


Sikkerhetsmelding

 • 06.07.2016
 • 09:46

Feil på hydrostatiske utløsere fra produsenten SAFETMADE Marine Products Co


Krav til fartøyinstruks fra 1. januar 2019

 • 04.07.2016
 • 14:51

Fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter, bygget før 1. januar 1992 og som skal operere i fartsområde kystfiske, skal inn i kontrollordningen og kontrolleres av godkjente foretak før 1. januar 2019. Fiskefartøy i samme størrelse som er bygget i perioden 1. januar 1983 til 31. desember 1991, og som skal operere i fartsområde fjordfiske skal også kontrolleres før 1. januar 2019.


Møte med fiskarlagene angående sikkerhetsstyring

 • 03.05.2016
 • 15:32

Sjøfartsdirektoratet møtte Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag for å snakke om det kommende regelverket om sikkerhetsstyringssystem.Rømningsveier på produksjonsdekk på fiske- og fangstfartøy

 • 15.02.2016
 • 11:16

Nytt rundskriv gjelder ved bygging og endringer på produksjonsdekk.


Sjøfartsdirektoratet med kundeundersøkelse

 • 19.01.2016
 • 11:16

Sjøfartsdirektoratet inviterer fra i dag den maritime næringen til å gi sine tilbakemeldinger på direktoratet gjennom vår store kundeundersøkelse.


Søknader om utsatt frist for fartøyinstruks innvilges ikke

 • 22.12.2015
 • 14:10

Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke gis utsettelse på fristen for å få utstedt fartøyinstruks. Fartøy med frist for fartøyinstruks 1. januar 2016 må ha denne på plass for å kunne drive fiske etter Nyttår


Nye sikkerhetsregler for store fiskefartøy

 • 21.09.2015
 • 14:10

Fra 1. juli 2016 blir sikkerhetsstyring i samsvar med International Safety Management Code pliktig for fiskefartøy større enn 500 bruttotonn.


Informasjon om kontroll av fiskefartøy under 15 meter

 • 16.09.2015
 • 11:30

Her finner du informasjon om viktige endringer i krav og datoer for når fartøy som skal inn i kontrollordningen(fiskefartøy fra 8 - 10.67 meter)


Over 500 sjarker må sertifiseres før nyttår

 • 04.08.2015
 • 11:30

Mange eiere av fiskebåter mellom 8 og 10,67 meter, som har krav om å få kontrollert og sertifisert fartøyene sine, står i fare for å ikke kunne bruke båtene sine fra nyttår av grunnet manglende kontroll.


Endring av regler for sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy med bruttotonnasje 500 eller mer

 • 06.07.2015
 • 07:30

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger er nylig endret.


Om bruk av satellittelefon

 • 21.05.2015
 • 10:13

Sjøfartsdirektoratet har fått inn søknader om å benytte Iridium satellittelefon som erstatning for mellombølgesender (MF) i fartsområde bankfiske 2/radiodekningsområde A2 under blåkveitefiske.


Godt besøk på LofotFishing

 • 23.04.2015
 • 11:20

Godt besøk, målrettede henvendelser fra publikum og gode tilbakemeldinger var fasit etter årets LofotFishing.


Lunch-seminar: Does there have to be an accident?

 • 10.04.2015
 • 12:39

The Norwegian Maritime Authority invites you to a free lunch-seminar on safety culture and attitudes during this years LofotFishing in Svolvær.


Nytt design på Yrkesfisker

 • 17.02.2015
 • 12:09

Yrkesfisker.no har i vår fått både nytt innhold og nytt design. Nettstedet skal bli enklere å finne fram i og lettere tilgjengelig.


Sjekklister for sikrere arbeidsplasser for fiskere

 • 05.02.2015
 • 10:33

Sjøfartsdirektoratets fokuserer i 2015 på "Sikker arbeidsplass om bord". Nå publiserer direktoratet sjekklister som hvert fiskefartøy selv kan bruke til å sjekke sikkerheten.


Ny stabilitetsplakat for fiskefartøy under 15 meter

 • 05.02.2015
 • 10:33

Det er utarbeidet ny stabilitetsplakat for fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde.


Presentasjoner fra Sikker fisker 2014

 • 01.01.2015
 • 08:59

Presentasjoner fra konferansen Sikker fisker 2014 som ble avholdt i Svolvær i oktober 2014.