Legislation

Construction and operation of Norwegian fishing vessels is subject to regulations implemented by the Norwegian Maritime Authority.


New regulation for vessels under 15 meters

New regulations for vessels under 15 meters overall length entered into force on November 22nd 2013. The new regulation entails some new requirements.

More on this regulation

ILO 188 konvensjonen trer i kraft (Work in Fishing)

Formålet med denne konvensjon er å sørge for at fiskere har anstendige arbeidsforhold på fiskefartøyer med tanke på minstekrav til arbeid om bord, tjenestevilkår, innredning og kost, vern om sikkerhet og helse på arbeidsplassen, helsetjeneste og trygdedekning. De fleste av bestemmelsene i ILO 188 er allerede ivaretatt i norsk regelverk, slik at konvensjonen vil få mindre betydning for norske fiskere enn den har mange andre steder i verden.

Les mer om endringene her

Regulations

The NMA provides translations to English of most regulations implemented by the Authority.

List of regulations

Circulars in English

The NMA provides translations in English of circulars distributed by the Authority.

List of circulars on the NMA website