News

News and other actualities from the Norwegian Maritime Authority concerning the fishing fleet.


Planlegg førstegangskontroll i god tid

Fra og med 1. januar 2021 skal alle fiskefartøy mellom 8 og 15 meter være i kontrollordningen og ha fartøyinstruks. Husk å bestille kontroll hos godkjent foretak i god tid.

Dette er siste etappe i innfasing av krav til fartøyinstruks for fiskefartøy under 15 meter.

Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke gis utsettelse på fristen og at alle i denne fartøygruppen må ha om bord gyldig fartøyinstruks for å drive fiske fra og med 1. januar 2021.

mer info