Læring av hendelser

  • 10.02.2015
  • 21:37

Ulykkeshendelser eller nestenulykker er en viktig kilde til læring og forbedring.

Sjøfartsdirektoratet publiserer jevnlig erfaringer fra ulykkeshendelser om bord på ulike fartøy, der næringen kan trekke nyttig lærdom og sette i verk tiltak for å unngå at samme hendelse får gjenta seg. Du finner oversikten over læringshendelsene  på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.