Godkjenning for sikkerhetsopplæring

  • 17.02.2015
  • 12:28

Kursinstitusjoner må være godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å kunne kjøre sikkerhetskurs for fiskere. Sjøfartsdirektoratet godkjenner også emneplanen for disse kursene.

Ny nasjonal emneplan for kurset "Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere" gjeldende fra 1. juli 2013.

Sjøfartsdirektoratet har godkjent en ny nasjonal emneplan for kurset «Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere». Denne emneplan er gjeldene fra 1. juli 2013 og erstatter tidligere fagplan for sikkerhetsopplæring for fiskere som var utarbeidet og godkjent av Det rådgivende utvalg for sikkerhetsopplæring for fiskere jf. § 3 i Forskrift av 10. februar 1989 nr. 88 om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Denne nye emneplanen er utarbeidet av en faggruppe bestående av representanter fra sikkerhetssentre og fiskernes organisasjoner.

Fra 1. juli 2013 er det altså den nye emneplan som er gjeldene for de som skal tilby sikkerhetsopplæring for fiskere. Emneplan finnes du på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

Fra samme dato må alle som skal tilby slik opplæring være godkjent av Sjøfartsdirektoratet i henhold til krav i § 14 i Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 (Lovdata). 

Sjøfartsdirektoratet vil forsøke å behandle søknader om godkjenning så snart som mulig etter at disse er kommet inn til oss. Men normalt må det påregnes minst 4 ukers behandlingstid på slike søknader, regnet fra den dato søknaden er registrert hos Sjøfartsdirektoratet.

Når det gjelder dokumentasjon som kreves vedlagt søknaden vil dette være avhengig av hvorvidt opplæringsinstitusjon har en gyldig godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet (jf. § 14 i Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523), eller ikke.

For institusjoner som har slik gyldig godkjenning vil det kun være nødvendig å sende inn den dokumentasjon som emneplan krever. Det vil si følgende:

Timeplan for kurset Instruktørveiledning for kursetOversikt over kompetansen til instruktørene som er knyttet til gjennomføring av kurset.

For institusjoner som IKKE har slik gyldig godkjenning vil det i tillegg til overnevnte være nødvendig å sende inn fullstendig søknad om godkjenning i henhold til kravene i § 14 i Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523. Informasjon om hva som kreves innsendt ved en slik søknad kan du lese om på Sjøfartsdirektorates hjemmeside.