Sikkerhetsopplæring for fiskere

  • 23.06.2016
  • 14:00

Krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere som driver ervervsmessig fiske, samt krav til repetisjon av opplæringen

For fiskere er kravene til sikkerhetsopplæring hjemlet i forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere, og ikke i STCW konvensjonen.

For fiskere, som driver ervervsmessig fiske, er det krav til minst 40 timers grunnleggende sikkerhetsopplæring. Dette følger av forskriftens § 3.

Krav til oppdatering/repetisjon:

Innen åtte år, men ikke før fem år er gått, skal fiskeren ha gjennomgått et repetisjonskurs på minst 20 timer. Dette følger av forskriftens § 4. Det vil si at fiskere kun kan gjennomføre det repetisjonskurset som er spesifikt utarbeidet for fiskere.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å presisere følgende:

Det nye grunnleggende sikkerhetskurset for fiskere på 50 timer er likeverdig med grunnleggende sikkerhetskurset for sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen på 50 timer. Begge kurs gjennomført etter 01.07.2013. For fiskere vil det, uavhengig av hvilket grunnleggende sikkerhetskurs som ligger til grunn for opplæringen, være samme krav til oppdatering/repetisjon som tidligere: Repetisjonskurs for fiskere på minst 20 timer (§ 4).

Videregående sikkerhetskurs

For de som skal utdanne seg videre og ønsker å ta videregående sikkerhetskurs, vil både det grunnleggende sikkerhetskurset for fiskere og sikkerhetskurset for sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen (begge på 50 timer og gjennomført etter 01.07.2013) være godkjent som forkunnskap for å gjennomføre det videregående sikkerhetskurset.

Skoler og kurssenter som tilbyr godkjent sikkerhetsopplæring for fiskere:

Finn rapporten her 

1)      Velg utdanningstype fra nedtrekksmenyen: Select a value
2)      Velg: View report for å se hvem som tilbyr godkjent utdanning/kurs
3)      Velg fra nedtrekksmenyen om du vil ha liste over godkjente kursleverandører av:

  • Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW-F Kap. III regel I eller
  • Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere STCW-F regel I

Ta kontakt med det senteret du ønsker og få nærmere informasjon om opplæringsplan og kurspriser. 

Skolene/kurssentrene godkjennes av Sjøfartsdirektoratet. For skoler/kurssenter som ønsker informasjon om hvordan en blir godkjent, så finner en informasjon om dette på denne siden.