Sikkerhetsopplæring for fiskere

  • 23.06.2016
  • 14:00

Krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere som driver ervervsmessig fiske, samt krav til repetisjon av opplæringen

For fiskere er kravene til sikkerhetsopplæring hjemlet i forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere, og ikke i STCW konvensjonen.

For fiskere, som driver ervervsmessig fiske, er det krav til minst 40 timers grunnleggende sikkerhetsopplæring. Dette følger av forskriftens § 3.

Krav til oppdatering/repetisjon:

Innen åtte år, men ikke før fem år er gått, skal fiskeren ha gjennomgått et repetisjonskurs på minst 20 timer. Dette følger av forskriftens § 4. Det vil si at fiskere kun kan gjennomføre det repetisjonskurset som er spesifikt utarbeidet for fiskere.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å presisere følgende:

Det nye grunnleggende sikkerhetskurset for fiskere på 50 timer er likeverdig med grunnleggende sikkerhetskurset for sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen på 50 timer. Begge kurs gjennomført etter 01.07.2013. For fiskere vil det, uavhengig av hvilket grunnleggende sikkerhetskurs som ligger til grunn for opplæringen, være samme krav til oppdatering/repetisjon som tidligere: Repetisjonskurs for fiskere på minst 20 timer (§ 4).

Videregående sikkerhetskurs

For de som skal utdanne seg videre og ønsker å ta videregående sikkerhetskurs, vil både det grunnleggende sikkerhetskurset for fiskere og sikkerhetskurset for sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen (begge på 50 timer og gjennomført etter 01.07.2013) være godkjent som forkunnskap for å gjennomføre det videregående sikkerhetskurset.

Skoler og kurssenter som tilbyr godkjent sikkerhetsopplæring for fiskere:

ARCOS AS 
Storgata 69, 9008 Tromsø,
tlf: 459 58 880, post@arcos.no 

ASK SAFETY HOLDING AS
Postboks 5107 Larsgården, 6021 Ålesund,
tlf 70 12 86 06, co@ask-safety.net 

FALCK NUTEC AS AVD KRISTIANSAND
Bjerkvika, 4657 Kjevik
tlf 02201 booking@falcknutec.no

FALCK NUTEC AS AVD SOTRA
,
Sund, 5379 Steinsland,
tlf 56 31 91 00, booking@falcknutec.no

FALCK NUTEC AS AVD TRONDHEIM,
Postboks 3531 Hospitalsløkkan,7419 Trondheim,
tlf 02201, booking@falcknutec.no 
 
NORDKAPP MARITIME FAGSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE,
Postboks 173, 9751 Honningsvåg,
tlf 78476010,  nordkappvgs@ffk.no  
  

OIL COMP AS (kun oppdateringskurs)
Gravdalsveien 262, 5165 Laksevåg
tlf. 950 22 622, post@oilcomp.no

RESQ BERGEN
Lønningshaugen 3, 5258 Blomsterdalen
tlf 417 55 000, kurs@resq.no 

RESQ HAUGESUND,
Haglandsvegen 20, 5514 Haugesund,
tlf 417 55 000, kurs@resq.no 

RESQ KRISTIANSUND
Garverigata 6, 6507 Kristiansund
tlf  417 55 000, kurs@resq.no 

Kontinentalveien 24, 4056 Tananger
tlf 417 55 000, kurs@resq.no 

RS SJØREDNINGSSKOLEN AS,
Raveien 205, 3184 Borre,
tlf 33 07 12 20, srs@rs.no  

SAFEMAR AS,
Østerskogen 24, 4879 Grimstad,
tlf  37 25 86 50, post@safemar.com  

SIKKERHEITSSENTERET I MÅLØY,
6718 Deknepollen,
tlf 97 11 99 99, sim@sfj.no  

SIKKERHETSSENTERET RØRVIK AS,
Hansvikvegen 3A, 7900 Rørvik,
tlf 74 39 22 22, post@ssras.no  

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE/LOFOTEN FAGSKOLE,
Postboks 23, 8376 Leknes,
tlf 75 65 45 00, post.vest-lofoten@nfk.no   

Ta kontakt med det senteret du ønsker og få nærmere informasjon om opplæringsplan, kurspriser, støtteordninger med mer. Les mer om tilskudd til sikkerhetskurs for fiskere i skriv fra Nærings- og Fiskeridepartementet (pdf).

Skolene / kurssentrene godkjennes av Sjøfartsdirektoratet. For skoler/kurssenter som ønsker informasjon om hvordan en blir godkjent, så finner en informasjon om dette på denne siden.